//////

ZBLIŻONE CZYNNIKI

W rezultacie eksporter z kraju kapitalistycznego decyduje się na sprzedaż towaru za granicą -bądź wtedy, kiedy.widzi możliwość osiągnięcia zysku wyższego niż w kraju, bądź wtedy, kiedy zmusza go do tego sytuacja kon­kurencyjna na ryniku wewnętrznym (spadek popytu i wzrost ‚walki konkurencyjnej prowadzący do obniżania się cen krajo­wych). Te^dwa czynniki pozornie zbieżne różnią się jednak od siebie tym, że nawet przy niezbyt silnej konkurencji wewnętrz­nej-mogą być stworzone (zazwyczaj przez państwo) warunki do osiągania ze sprzedaży zagranicznej, wyższego zysku niż ze sprzedaży krajowej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!