//////

WYŻSZE CŁA

Cła wyższe traktuje się już jako prohibicyjne. Równocześnie z cłem (a często zamiast cła) po­biera się w niektórych państwach kapitalistycznych różnego ro­dzaju dodatkowe opłaty (podatki) od importowanych towarów zagranicznych przeznaczonych na cele konsumpcyjne. Gdy cło jest wysokie; mamy z reguły do czynienia z faktyczną różnicą w poziomie kosztów wytwarzania.w danym kraju i za granicą, jednakże zazwyczaj nie tak dużą, jak to wynika z poziomu cła. W tych warunkach konkurowanie z krajowymi firmami jest utrudnione i nowy;eksporter w zasadzie nie dąży wtedy do osiągania na tym rynku wysokiego poziomu sprzedaży poprzez ponoszenie dużych nakładów finansowych, może być bowiem stosunkowo łatwo wyeliminowany.z rynku przez poważnych konkurentów krajowych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!