//////

WYKORZYSTYWANIE POŚREDNIKA

Dotyczy ło więc głównie artykułów wytwarzanych w kraju eksportującym w. niewielkich ilościach. Często pośrednik taki jest wykorzystywany w okresie próbnego sondażu możliwości sprzedaży danego towaru na tym rynku oraz w celu ustalenia, z jakim oddźwiękiem u nabywców spotkają się’ różne warianty ceny danego towaru, w przypadku gdy takiej odmiany produktu nie wytwarza-żaden z krajowych producentów, (produkty rze­mieślnicze, produkcja chałupnicza itp.). Jeżeli zbyt ma lub może mieć charakter masowy, eksporter, dąży zawsze do nawiązania bezpośredniego kontaktu z hurtownikami.Na cenę detaliczną składa się więc szereg elementów, powo­dujących, że różni się ona w poważnym stopniu od nominalnej ceny. kalkulacyjnej obliczonej przez przedsiębiorstwo eksportu­jące i wynikającej z kalkulacji dewizowej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!