//////

WYKORZYSTYWANIE DLA POLITYKI CENOWEJ

Wykorzystanie dla polityki cenowej eksportera różnic w wy¬sokości staw;ek celnych odnoszących się do partnerów handlo¬wych na poszczególnych rynkach importowych polega, podobnie jak w poprzednim przypadku, na ustaleniu, jakie stawki celne pobierane są od towarów konkurentów na danym rynku. Jeżeli dany eksporter znajduje się pod tym względem w sytuacji gor¬szej od sytuacji jego głównych konkurentów (pobiera się od jego towaru cła wyższe), musi to uwzględnić w cenie podstawo¬wej swojego towaru w ten sposób, że obniży ją o odpowiedni procent.

Leave a Reply

error: Content is protected !!