//////

WPROWADZENIE ELEMENTU

Wprowadzenie tego elementu do ceny towaru jest bezsporne Zarówno dla eksportera, jak i importera. Sprzedaż na kredyt jest bowiem rów­noznaczna z unieruchomieniem pewnej sumy eksportera. Sprze­dając na, kredyt eksporter rezygnuje z zysku, który mógłby osiągnąć w sferze produkcji lub obrotu. Sprzedaż kredytowa jest więc możliwa jedynie przy oprocentowaniu sum spłacanych przez importera. Wiadomo jest jednak, że kapitał ‘zaangażpwany w produkcji lub handlu przynosi normalnie większy zysk niż taki sam kapitał złożony do banku lub kasy oszczędnościowej (jest to spowodowane większym ryzykiem działalności przemy­słowej lub kupieckiej).

Leave a Reply

error: Content is protected !!