//////

WIĘKSZA LICZBA KONKURENTÓW

I odwrotnie, na innym rynku sytuacja może być z kolei bardziej korzystna dla innego partnera i wtedy on z kolei wyrównuje niejako pod tym względem straty, które ponosi na danym rynku. Kiedy w grę wchodzi większa liczba konkurentów sytuacja jest bardziej skomplikowana, wymaga bowiem oceny wielkości wywozu poszczególnych konkurentów na dany rynek, a na­stępnie ustalania swojej ceny na podstawie rezultatów/oceny sytuacji tzw. najbliższego .konkurenta. Tym najbliższym kon­kurentem jest taki zagraniczny eksporter, którego towar pod względem jakości i marki jest mniej więcej jednakowy i który sprzedaje na danym rynku podobną .ilość towaru lub — jeżeli dany eksporter dotychczas na tym rynku nie sprzedawał — taki konkurent, który przy podobnych innych warunkach sprzedaje ” ilość towaru równą tej, którą dany eksporter zamierza sprze­dawać.

Leave a Reply

error: Content is protected !!