//////

WIEDZA O KONKURENCJI

Wiedza o tym, jakie firmy konkurencyjne wystąpią w prze­targu, pozwala na podanie w ofercie takiego wariantu ceny, który uwzględni przynajmniej niektóre czynniki warunkujące wysokość ceny głównych konkurentów.’Jeżeli dany oferent sty­kał się już na rynkach obcych z firmami biorącymi udział w przetargu, ma pojęcie o tym, jakich cen jednostkowych żą­dają na poszczególnych rynkach, wie również, jakie są odległości między krajem przetargu a krajami, w których znajdują się konkurenci. Cena przetargowa powinna być w zasadzie ceną najniższą, po jakiej eksporter zgodzi się sprzedać swój towar. Wynika to niejako z samej formy tego rodzaju sprzedaży.

Leave a Reply

error: Content is protected !!