//////

WEJŚCIE DO KRĘGU DROGICH MAREK

Po drugie, wejście do kręgu drogich marek należy do działalności kosztownej, często nieopłacalnej, przy niskiej cenie towaru. Po trzecie, wielcy konkurenci mogliby w tej sytuacji obniżyć przej­ściowo swoje ceny (gdyby uznali, że nowy. partner jest odpo­wiednio groźny) i wyeliminować go z rynku, zanim zdążyłby się na nim poważniej ulokować. Ustalona zgodnie z powyższymi zasadami cena detaliczna jest ceną przeciętną. Jeśli towar ten będzie następnie sprzedawany w punktach sprzedaży detalicz­nej znajdujących się w.wielkich miastach, cena tam może być wyższa niż na prowincji.

Leave a Reply

error: Content is protected !!