//////

WAHANIA CEN

Renta taka może wtedy wytworzyć się jedynie w odnie­sieniu do maszyn eksportowanych przez te firmy zagraniczne, -które.eksportują towar znanej na świecie marki. Eksporter . mniej znany nie ma szans korzystania ze stosowania ograniczeń importowych i wbrew pozorom,może nie osiągnąć na danym rynku wielkości sprzedaży równej przyznanej jego krajowi kwocie, jeżeli żądana przez niego cena nie będzie odpowiednio konkurencyjna. Ceny maszyn i urządzeń mogą ulegać zmianom w wyniku na­stępowania dwojakiego rodzaju procesów: 1) w wyniku świa­domej działalności eksportera; 2) w wyniku wahań koniunktu­ralnych na rynku światowym.


Leave a Reply

error: Content is protected !!