//////

W WIELKIM MIEŚCIE

Również w samym wielkim mieście jej . wysokość zależy od tego, czy sprzedaż jest dokonywana w cen­trum, czy na przedmieściach. Zróżnicowanie ceny przez samych detalistów nie jest wtedy brane pod. uwagę przez eksportera.Wynika ono bowiem z renomy, jaką cieszy się wśród określonej klienteli dany punkt sprzedaży detalicznej. Ponadto wchodzą tu równie w grę koszty utrzymania sklepu. Są one różne w za­leżności od usytuowania, od wielkości obrotów itd. Sam ekspor­ter może również różnicować ceny w zależności od tego, na ja­kim segmencie rynku dany towar jest przez niego sprzedawany. Potrzeba taka wynika stąd, że w niektórych okręgach danego kraju, o mniejszych dochodach ludności, dany towar jest w ogóle sprzedawany po niższych cenach, podobnie zresztą jak większość innych towarów.

Leave a Reply

error: Content is protected !!