//////

W PRZEDSTAWIONYCH WARUNKACH

W przedstawionych warunkach punkt wyjścia stanowi cena kal­kulowana ‚ na podstawie kosztów wytwarzania, w związku z czym.prowizja agenta zostanie doliczona do ceny ustalanej przez eksportera. Jej wysokość zależy od szeregu czynników, które zostaną dokładniej przedstawione w następnym rozdziale. W odniesieniu do maszyn i urządzeń prowizja jest jednak sto­sunkowo wysoka, zwłaszcza gdy są one sprzedawane w kraju rozwijającym się pod względem gospodarczym. Jest przy-tym, z reguły’wyższa, kiedy dotyczy towaru sprzedawanego przez sprzedawcę mało znanego na danym rynku i na rynku światowym sięgając nawet 15% ceny maszyny fob lub franco granica kraju sprzedawcy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!