//////

W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI

W odniesieniu do problematyki cenowej oznacza to, że walka konkurencyjna nie jest z reguły prowadzona za po­średnictwem cen, .lecz przy użyciu; środków pozacenowych (głównie reklamy i public relations). Natomiast ceny są ustalane na mniej więcej równym poziomie, nie są jednak z reguły jed­nakowe. Firma, ciesząca się lepszą reputacją wśród nabywców, żąda cen wyższych, (w. ramach tej’samej grupy „markowej”), inna uważa, że powinna stosować ceny niższe itp. Eksporter wchodzący na rynek musi w tym przypadku^ po-‚ przez odpowiednią analizę (badania rynku) określić, jaka firma (marka) może być przez niego uznana za tzw. najbliższego kon­kurenta.

Leave a Reply

error: Content is protected !!