//////

W OBU PRZYPADKACH

W obu przypadkach konkuruje on z partnerami krajowymi i zagranicz­nymi. W innej sytuacji znajduje się on jedynie wówczas, gdy wytwarza maszyny o charakterze unikalnym i jego produkcja, jest znacznie większa niż popyt rynku wewnętrznego na nią’. Tego przypadku nie będziemy obecnie brali pod uwagę. Producent (lub firma zajmująca się sprzedażą danego rodzaju maszyn zawodowo) najchętniej sprzedaje swój towar na rynku wewnętrznym. Wynika to stąd, że rynek ten’dobrze zna za­równo od strony popytu, jak i podaży, orientuje się dokładnie, kto może od niego dany towar kupić. Łatwo mu jest sprawdzić, czy nabywca jest solidny, a nawet jeżeli nabywca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, sprzedawca wie, w jaki sposób dzia­łać, aby go. zmusić do zapłaty za towar.

Leave a Reply

error: Content is protected !!