//////

UTRZYMANIE POZIOMU

Ponieważ na zwiększaniu lub przynajmniej utrzymywaniu poziomu wywozu (w warunkach depresji gospodarczej) zależy kapitalistycznemu państwu, stwarza ono warunki pozwalające eksporterowi w poważnym stopniu unikać ryzyka związanego z prowadzeniem takiej sprzedaży. Polega to na stworzeniu sy­stemu ubezpieczenia kredytów eksportowych. W celu wpłynię­cia na eksportera, aby nie podejmował się sprzedaży związanej ze zbyt dużym ryzykiem, zobowiązuje się go do ponoszenia czę­ści odpowiedzialności za dokonanie takiej sprzedaży, jednakże odpowiedzialność ta nie przekracza z reguły wysokości zysku, który z tej sprzedaży powinien osiągnąć (10 do 20°/o).

Leave a Reply

error: Content is protected !!