//////

USTALONA CENA

Ponadto, jak ustaliliśmy wyżej, w pierwszym okresie działania wysokość marży detalistów i hurtowników jest wyższa w od­niesieniu do towaru importowanego niż w odniesieniu do to­warów krajowych lub. zagranicznych sprzedawanych od dłuż­szego czasu w tym kraju.Nie oznacza to, że cena ustalona w kalkulacji dewizowej (wyjściowa) nie.może w takim przypadku pokryć faktycznych kosztów produkcji danego towaru w kraju importującym. Może ona nawet pozwolić na osiągnięcie pewnego zysku ze sprzedaży; Wynika to głównie z faktu dążenia firm.krajowych (zwłaszcza tzw. drogich marek) do osiągania możliwie najwyższego zysku.

Leave a Reply

error: Content is protected !!