//////

USTALENIE PRZEZ EKSPORTERA

Jeżeli ma­szyny nowego eksportera nie są wyraźnie gorsze od maszyn uznanych firm krajowych w kraju przemysłowym (różnice mogą polegać na nieco gorszym wykończeniu, większej wadze, lecz nie gorszych parametrach technicznych), może on je sprze­dawać, niewątpliwie jednakże musi brać pod uwagę to, że cena jego maszyn powinna być dużó niższa od ceny maszyn konku­rentów krajowych. Cena bowiem jest w tym przypadku -jedy­nym czynnikiem, który wpłynie na decyzję zakupu inwestora w takim kraju. Ustalenie jej przez eksportera jest w-takim przypadku szczególnie trudne.- Musi ona bowiem uwzględniać dwa istotne zagadnieńia:/po pierwsze cena nie może być tak -wysoka, żeby odstręczać od kupna, po drugie nie może być tak niska, żeby’potencjalny nabywca uważał, że maszyna jest złej jakości.

Leave a Reply

error: Content is protected !!