//////

ULOKOWANIE NA RYNKU

Eksporter nie ma bowiem gwa­rancji, że popieranie sprzedaży na szerszą skalę przyniesie za­mierzone efekty sprzedaży. Decyzja o prowadzeniu eksportu na skalę lokalną podejmowana jest również w tym przypadku, gdy zamierza on zbadać reakcję konsumentów na danym rynku na różne odmiany towaru, który chciałby. na nim sprzedawać w celu wybrania takiej z nich, która następnie zostanie rozpp- wszechniona w skali całego kraju. Tego rodzaju ulokowanie się na rynku pozwala również lepiej poznać stosowane na nim ka­nały i metody dystrybucji oraz zasady konkurencji. W tym ostatnim przypadku wejście do grupy wyższych (droższych) marek po „okresie próbnym’’ wymaga jednak zmiany marki . towaru eksportowanego na ten rynek.

Leave a Reply

error: Content is protected !!