//////

ULOKOWANIE EKSPORTERA

Przez kilka pierwszych lat, w związku z wy­sokimi kosztami popierania sprzedaży, eksport taki może, nie być opłacalny. Jednakże w miarę zwiększania wielkości~sprzedąży oraz utrwalania się marki towaru tego eksportera ulegać mogą zmniejszeniu koszty popierania w przeliczeniu na jedno­stkę towaru i równocześnie obniżają się koszty pośrednich ognjw sprzedaży (marża hurtowa i detaliczna). Efektem tego jest wzrost -zysku brutto i możliwość osiągnięcia odpowiednich ko­rzyści netto ze sprzedaży towaru znajdującego się w klasie tzw. drogich marek.Po ulokowaniu się eksportera na rynku kraju obcego w wy­mienionych wyżej warunkach mogą być dokonywane pewne zmiany cen danego towaru.

Leave a Reply

error: Content is protected !!