//////

UDZIAŁ W CENIE PRODUKCJI

W rezultacie mała firma, mimo z reguły wyższych kosztów produkcji* jest w stanie konkurować z wielką firmą na terytorium, na którym w pewnym stopniu może skoncentrować swoje wy­datki reklamowe,- bowiem niższa cena poparta odpowiednią działalnością przeciąga pewną liczbę nabywców. Udział w cenie towaru wydatków przeznaczonych na popiera­nie sprzedaży jest w przypadku tanich marek znacznie mniej­szy, niż to ma miejsce w odniesieniu do ich wielkich konkuren­tów.-Jeżeli chodzi o wszystkie inne koszty, to są one przynaj­mniej tak duże na jednostkę towaru, jak przy sprzedaży w skali całego rynku.

Leave a Reply

error: Content is protected !!