//////

SYTUACJA KONKURENCYJNA

Eksporter z kraju, socjalistycznego nie ma możliwości zasto­sowania — w kontrakcie przewidującym sprzedaż na kredyt — stopy procentowej obowiązującej we własnym kraju, oficjalnie bowiem w tych krajach stopa dyskontowa i procentowa nie istnieją. Występuje jedynie oprocentowanie wkładów oszczęd­nościowych prywatnych wkładców.-Jeżeli sytuacja konkuren­cyjna uniemożliwia przyjęcie za podstawę oprocentowania kre­dytu stopy procentowej kraju importującego, konieczne staje się w takim przypadku przyjęcie za podstawę oprocentowania stopy procentowej obowiązującej w kraju trzecim (konieczne jest wtedy również ustalenie, czy będzie ona podlegała ewen­tualnym zmianom) bądź też ustalenie jej wysokości niezależnie od tego, czy występuje w jakimkolwiek kraju.

Leave a Reply

error: Content is protected !!