//////

SYTUACJA KONIUNKTURALNA

Mogą one wynikać z faktu pogar­szania się lub poprawy sytuacji koniunkturalnej, z oceny sy­tuacji konkurencyjnej. danego produktu wobec jego bliższych lub dalszych substytutów ze względu na sezon itp. Zmiany ceny dokonuje w tym przypadku jedna firma, uznana za przodownika cenowego w danej dziedzinie produkcji (lub zbytu). Wszyscy po­zostali konkurenci natychmiast dostosowują ceny swojego to­waru do ceny ustalonej przez leadera podnosząc je lub obni­żając proporcjonalnie do cen poprzednio przez siebie żądanych. Eksporter również musi dokonać zmiany ceny w odpowiedniej proporcji do tej, którą ustalił przodownik cenowy, jeśli nie chce ponieść strat wynikających bądź ze spadku wielkości sprze-dąży (jeżeli nie obniży ceny, gdy obniżyli ją jego konkurenci w ślad za. leaderem), bądź ze spadku wielkości zysku (gdy nie podniesie ceny „w ślad za leaderem).

Leave a Reply

error: Content is protected !!