//////

SPRZEDAŻ TOWARU

W tych warunkach eksporter wchodzący na rynek kraju kapitalistycznego ma do wyboru trzy możliwe zasady od­noszące się do sprzedaży jego towaru. Są to: sprzedaż w skali krajowej towaru oznakowanego własną marką i prowadzenie działalności mającej na celu zajęcie odpo­wiedniego miejsca wśród największych firm występujących na danym rynku; .   działanie w skali lokalnej na danym rynku i znalezienie się w kręgu tak zwanych tanich marek;  sprziedaż anonimowa. W przypadkach wymienionych w punktach a) i b) podstawą wyjściową do’ceny eksportowej jest cena detaliczna towaru na rynku kraju importującego.

Leave a Reply

error: Content is protected !!