//////

RÓWNOŚĆ JAKOŚCI

Jeżeli towar taki jest równy pod względem jakości towarom konkurencyjnym odda­nym standardzie, różnica między ceną eksportową (wynikającą z kalkulacji dewizowej) a ceną detaliczną danego, towaru może. wynosić od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu procent; Nie wszystkie elementy składowe ceny detalicznej odnoszą się w równym stopniu do firm krajowych i zagranicznych działa­jących na rynku kraju importującego. Tak na przykład cło do­tyczy tylko towarów importowanych, koszty; transportu są z reguły wyższe w odniesieniu do towaru importowanego.

Leave a Reply

error: Content is protected !!