//////

REKLAMA W ODPOWIEDNIEJ SKALI

Jeżeli więc nawet reklamuje się go w. odpowiedniej skali, de­talista nie będzie przyjmował go równie chętnie jak towary znane. Rezultatem tego jest konieczność przyznawania więk­szych marż ogniwom sprzedaży detalicznej, niż normalnie są przyznawane w obrocie danym towarem. Jest to czynnik, który w dość dużym stopniu może .wpłynąć na opłacalność sprzedaży w końcowym rachunku eksportera. Dotyczy to również następ­nego ogniwa sprzedaży, a mianowicie hurtownika. Marża hur­towa jest z reguły znacznie niższa od marży detalicznej. Marża hurtowa będzie jednak wyższa od towaru dostarczonego przez nowego eksportera, a niższa od towaru firmy od dawna sprzeda­jącej na danym rynku.

Leave a Reply

error: Content is protected !!