//////

PRZY SPRZEDAŻY TOWARU

VAT. Keyboard

Przy sprzedaży towaru na danym rynku na zasadzie anonimo­wości eksporter przy kalkulacji ceny wyjściowej nie może przyjmować za podstawę poziomu cen detalicznych na ten to­war. Nie jest to możliwe nawet wtedy, gdy sprzedaż miała już miejsce wcześniej i zna on cenę detaliczną sprzedawanego to­waru. Jeżeli więc nawet w rezultacie badań rynkowych ekspor­ter dochodzi do wniosku, że różnica między ceną detaliczną a ceną/którą osiąga w momencie sprzedaży od nabywającego towar hurtownika jest znacznie większa, niż to wynika z obli­czenia wysokości marż i narzutów stosowanych normalnie do tego produktu, nie jest w stanie zazwyczaj otrzymać odpowied­nio wyższej ceny od h. urtownika zakupującego jego towar jako anonimowy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!