//////

PRZY NIEWIELKICH RÓŻNICACH

Przy niezbyt dużych różnicach skłonny byłby on uważać pro­dukt nieco droższy za nieco lepszy i odwrotnie. Jest to jednak czynnik mylący. Sprzedawca wiedząc o tym, że nabywca uważa cenę towaru za wyraz jego jakości, może to wykorzystywać żądając wyższej ceny za towar gorszej jakości. Jeszcze w 191$ r. odpowiedni eksperyment przeprowadziła amerykańska firma American Electric Heater. Co. W jednym ze sklepów w Cleveland sprzedawała oha żelazka elektryczne oznakowane dwoma różnymi znakami handlowymi. Cena jednego została ustalona na 3,75 $, drugiego na 5 $. Tańsze było rekomendowane przez sklep i dawano na nie gwarancję. Podkreślano jego niższą cenę. Wbrew temu sprzedaż droższych żelazek była o 50% większa niż tańszych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!