//////

PROWIZJA AGENTA

Jeżeli więc i przyjmiemy, że cło powiększa tylko w niewielkim stopniu cenę towaru eksportowa­nego na dany, rynek, to i tak musimy je odliczyć od ceny de­talicznej towaru.Niezależnie od pośrednictwa hurtownika i detalisty eksporter korzysta czasem na. rynku kraju importującego towary: kon­sumpcyjne z.pośrednictwa agenta handlowego. Prowizja agen­ta będzie w tym przypadku również znajdowała swoje odzwier­ciedlenie w: kalkulacji zmierzającej do ustalenia ceny wyjścio­wej, bowiem wpłynie na dalsze jej obniżenie. W tej dziedzinie obrotu agent’jest włączany jako.ogniwo pośrednie sprzedaży z reguły, wówczas, gdy sprzedaje się niewielkie partie towaru kiedy, towar nie jest sprzedawany , większym hurtownikom.

Leave a Reply

error: Content is protected !!