//////

PRODUCENT LUB SPRZEDAWCA

Producent lub sprzedawca towaru dąży do zasuge­rowania nabywcy, że określona przez niego odmiana produktu powinna mu najbardziej odpowiadać. Apelując poprzez reklamę do różnego rodzaju motywów ludzkiego postępowania, sprze­dający stara się wytworzyć w umyśle kupującego odpowiednie wyobrażenie o swoim towarze jako w jakimś stopniu lepszym od innych podobnych towarów. Dąży do wytworzenia pojęcia marki tego towaru. Jeżeli taka jego działalność zakończona zo­stanie sukcesem, firma propagująca markę towaru teoretycznie biorąc stosować może bardziej niezależną politykę cenową.

Leave a Reply

error: Content is protected !!