//////

PRAWIDŁOWE SFORMUŁOWANIE

Pra­widłowo  sformułowane „zapytanie” przetargowe określa nie­dwuznacznie-wszystkie warunki, które powinna uwzględniać oferta. W rezultacie podstawowym czynnikiem różniącym oferty przetargowe poszczególnych firm jest cena. Rozpisujący przetarg powinien wybrać ofertę, która podaje cenę najniższą. Faktycznie bywa tak, że jeszcze przed otwarciem ofert przetar­gowych- rozpisujący przetarg zna warunki  wyszczególnione w ofertach’poszczególnych firm przystępujących do przetargu.. Jeżeli z różnych,względów skłonny jest złożyć zamówienie U jednego z oferentów, który nie podaje akurat najniższej ceny, daje (zazwyczaj za pośrednictwem agenta) takiemu oferentowi do zrozumienia, że w przypadku pewnego obniżenia ceny wygra przetarg.

Leave a Reply

error: Content is protected !!