//////

PODSTAWOWA RÓŻNICA

Podstawowa różnica między „drogą marką” a „tanią marką” wyraża się oczywiście w cenie towaru. Przeważnie różna jest także nieco jakość towaru. Ta ostatnia cecha różniąca oba ro­dzaje marek nie musi jednak występować faktycznie. Jak bo­wiem ustaliliśmy wyżej, bywa nawet odwrotnie — tańszą markę może cechować wyższa jakość. Różnica , w cenie między towarem drogiej a towarem taniej  marki wynosi często 25°/o, a nawet więcej na niekorzyść tej ostatniej. Egzystencja firm sprzedających takie towary opiera się więc głównie na.tym, że wielkie firmy sprzedają swój towar, po cenach znacznie przekraczających koszty jego wytworzenia.

Leave a Reply

error: Content is protected !!