//////

PIERWSZY PROCES

Pierwszy proces ma charakter długotrwały i,polega na:po­prawie jakości maszyn i osiągnięciu poziomu światowego,” roz­szerzaniu ich obsługi technicznej oraz na długotrwałym procesie, tworzenia (w pewnym stopniu również poprzez reklamę) poję­cia dobrej marki eksportowanych maszyn. Jego rezultatem jest ‚ możność osiągania cen równych cenom uzyskiwanym przez naj­większych i najbardziej znanych konkurentów oraz (w związku z tym) obniżenie prowizji agencyjnej do poziomu równego pro­wizji płaconej przez tych konkurentów. Z punktu widzenia, tzw. opłacalności dewizowej eksport taki staje się wtedy wysoce opłacalny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!