//////

OZNAKOWANIE WŁASNĄ MARKĄ

13613_banner_700x330

Oznakowanie własną marką zmu­sza bowiem eksportera do stosowania wszystkich wymogów gry rynkowej, jakie obowiązują przy sprzedaży towaru zróżnicowa­nego w taki sposób w skali rynku narodowego; w warunkach podobnych jak w p. c) eksporter część to­waru oznakowuje własną marką i sprzedaje na rynku lokalnym lub przy wykorzystaniu jednego rodzaju dystrybucji (np. sprze­da dla spółdzielczości, sprzedaż niektórym tylko organizacjom sklepów samoobsługowych) część zaś sprzedaje hurtownikom Jako towar anonimowy. Jest to jednakże możliwe jedynie wtedy, gdy towar jest zróżnicowany faktycznie w takim mini­malnym stopniu, że zróżnicowanie fikcyjne (marka) nie ma istotnego znaczenia dla jego identyfikacji.

Leave a Reply

error: Content is protected !!