//////

ORGANIZUJĄCY PRZETARG

Organizuj ący  przetarg; powinien. wybrać ofertę. spełniającą określone przez niego wymogi i podającą najbardziej korzystną cenę.W tej sytuacji nie powinny już mieć miejsca negocjacje cenowe, a.w każdym.bądź;razie eksporter nie może liczyć na możliwość takich^negocjacji; podobnie zresztą jak i.w przy-: padku składania wszelkich innych wiążących ofert handlowych. Różnica polega jednak na tym, że kiedy składa się ofertę samo-? rzutną lub na podstawie zapytania ofertowego indywidualnego nabywcy towaru, ten ostatni przeprowadza zazwyczaj negocja­cje z kilkoma zagranicznymi oferentami, aż zdecyduje się na za­kup towaru od jednego z nich. Między ceną ofertową a kontrakt tową może w,tych warunkach wystąpić poważna różnica.

Leave a Reply

error: Content is protected !!