//////

OPŁATY CELNE

Opłaty celne przywozowe uiszcza w zasadzie importer (chyba że maszyny, przywożone są na skład, ale i wtedy często stosuje się do nich tzw. odprawę warunkową), w związku z tym po­zornie może się wydawać, że wysokość cła nie powinna intere­sować eksportera. Można takie rozumowanie uznać, za słuszne tylko w jednym przypadku, mianowicie wtedy, gdy w kraju importującym nie ma produkcji własnej tego rodzaju maszyn, a. wszystkie państwa eksportujące korzystają z jednakowych zniżek celnych lub nie korzystają ze zniżek celnych w ogóle. Jeżeli jednak nie ma nawet miejscowej produkcji takich maszyn, to wysokość cła pobieranego od maszyn, pocho­dzących z różnych krajów nie jest z reguły jednakowa.

Leave a Reply

error: Content is protected !!