//////

ODPOWIEDNIE UZUPEŁNIENIE

Odpowiednie uzupełnienie lub zmiana oferty zgodnie z sugestiami organizującego przetarg pozwalają wówczas na jego wygranie. W polskim handlu zagranicznym za podstawę kalkulacji ceny przetargowej służy kalkulacja dewizowa — sporządzana według obowiązujących zasad, .w przypadku gdy dany towar nie był dotychczas eksportowany (zazwyczaj gdy wchodzi w skład więk­szego obiektu) — oraz ceny osiągane w eksporcie do danego kraju (lub do innych krajów, jeżeli do tego kraju nie wywożono dotychczas towaru będącego przedmiotem przetargu). Jeżeli przedmiotem przetargu jest kompletny obiekt, w którego skład wchodzą oprócz krajowych również maszyny kupowane za gra­nicą, przy kalkulacji ceny globalnej włącza się ceny faktycznie płacone za te maszyny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!