//////

MNIEJSZE PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwa mniejsze nie posiadające tak dużych kapitałów, żeby móc wyko­rzystywać dla celów reklamowych kosztowne środki oddziały­wania reklamowego o zasięgu krajowym (radio, telewizja, ilu­strowane tygodniki, dzienniki o dużym nakładzie), oznakowują również swoje towary odpowiednią marką handlową; reklamu­ją je jednak na skalę lokalną i sprzedają po cenach znacznie ’ niższych od cen podobnych towarów sprzedawanych przez wiel­kie znane firmy. W rezultacie mamy do czynienia na rynku kraju kapitalistycznego z tzw. drogimi i tanimi markami. Nie -znaczy to, że produkt lepszy jest zawsze droższy. Badania prze­prowadzone w USA przez grupę badawczą Uniwersytetu w Illinois w 1950 r, wykazały, że spośród.35 badanych produk­tów spożywczych (stosunkowo najłatwiej jest nabywcy odępżnić ;w tej dziedzinie lepszą jakość od gorszej) w odniesieniu do 9 z nich’towary reprezentowane przez tzw. tańsze marki były przeważnie wyższej jakości niż towary reprezentujące marki ‚droższe.

Leave a Reply

error: Content is protected !!