//////

KONTYNGENT DOTYCZY

Kontyngent dotyczący maszyn ma bowiem na celu nie tylko. ograniczenie przywozu towaru i stworzenie .sprzyjających warunków dla produkcji krajowej (umożliwiają to w poważnym stopniu wy­sokie cła importowe), ale głównie ustalenie przybliżonej wiel­kości obrotu z poszczególnymi państwami i priorytetów towa­rowych w ramach umów handlowych. W tej sytuacji zapotrze­bowanie rynku na dany rodzaj maszyn może równać się pro­dukcji krajowej plus import przewidziany umowami. W związku .z tym nie wystąpi zjawisko braku danego towaru na rynku, a więc nie będzie podstaw do tworzenia się renty kontyngentowej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!