//////

KONTAKTY RYNKOWE

Ponadto łatwe są w tych warunkach kontakty rynkowe za pomocą dostępnych i znanych sposobów porozumiewania się stron oraz przy użyciu ojczystego dla obu kontrahentów języka. Kiedy taki kupiec nawiązuje kon­takt z partnerem znajdującym się za granicą, zmuszony jest działać w zupełnie różnych warunkach. Warunki te są mu oczy­wiście znacznie mniej znane i w związku z tym dokonywanie transakcji handlowej z zagranicznym partnerem kryje w sobie znacznie większe ryzyko , niż w warunkach/obrotu . wewnętrz­nego.   Dokładne badania rynków obcych i stały z nimi kontakt umo­żliwiają w pewnym stopniu zmniejszenie ryzyka działania za granicą, jednakże mimo wszystko nie są one w stanie daó eks­porterowi tak dokładnej wiedzy o rynku obcym, jaką posiada o    własnym, krajowym rynku.

Leave a Reply

error: Content is protected !!