//////

KONIECZNOŚĆ KORZYSTANIA

Wynika to z konieczności korzystania z takich sa­mych ogniw pośrednich sprzedaży (aczkolwiek zazwyczaj nie z tych samych). Jeżeli więc zważymy,, że koszty transportu ubezpieczenia oraz koszty cła lub innych podobnych opłat nie będą w tym przypadku inne niż przy sprzedaży danego towaru na ferenie całego kraju, eksporter nie mógłby osiągnąć więk­szych korzyści z działania na skalę lokalną niż z działania na skalę narodową. Faktycznie korzyści te muszą być mniejsze na jednostkę towaru.

Leave a Reply

error: Content is protected !!