//////

ISTOTNE ZNACZENIE DLA CENY

Dosyć istotne znaczenie dla ceny eksportowanych maszyn i urządzeń może mieć wysokość cła i innych opłat .pobieranych przez kraj importera.Cło od maszyn zazwyczaj nie jest w ogóle pobierane lub też ma głównie statystyczne znaczenie w krajach kapitalistycznych wysoiko rozwiniętych pod względem gospodarczym; kraje te bowiem same należą do głównych eksporterów maszyn. Długo­letnia tradycja w produkcji maszyn w niektórych spośród tych krajów, stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicz­nych itd. powodują, że ich koszty wytwarzania są względnie niskie, a popyt na ich towar stosunkowo mało elastyczny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!