//////

ISTNIENIE SYSTEMU

Kiedy sprzedawany towar cieszy się uznaną marką, odpowiedzialność ta. jest nawet znacznie mniejsza od wielkości osiąganego przez eksportera zysku. Jeżeli eksporter nie otrzymuje w określonym czasie zapłaty za sprzedany na kredyt towar, instytucja ubez­pieczająca (gwarantująca) ryzyko’ sprzedaży kredytowej wy­płaca mu (do ustalonej-wysokości) należność. Istnienie takiego systemu zmniejsza więc do minimum ryzyko wynikające ze sprzedaży towaru za granicą na warunkach kredytowych. W tej sytuacji nie ma.również potrzeby (jeżeli taki system-istnieje) doliczania do ceny towaru sprzedawanego dodatkowej sumy (lub procentu do ceny gotówkowej) jako, rekompensaty zary- .zyko ponoszone przez eksportera.

Leave a Reply

error: Content is protected !!