//////

GŁOWNI KONKURENCI

Z drugiej jednak strony wiedza o związku między ceną a marką towaru  nie stanowi monopolu jednego przedsiębiorstwa. Wszyscy główni konkurenci na rynku danego produktu dążą więc do osiągnięcia tego samego celu.Rezultatem tego jest zróżnicowanie towarów według marek, a nie według cech jakościowych, przy czym ceny towarów mar- kowych są wprawdzie różne, ale przy równej mniej więcej kla­sie towaru faktycznie nie odbiegają zbyt poważnie od siebie. Nie każde przedsiębiorstwo wytwarzające podobny produkt stać jest na odpowiednio duże wydatki reklamowe. Zawsze jednak towar oznakowany marką uważany jest za lepszy od towaru anonimowego. Markę można bowiem zidentyfikować z wy­twórcą, co daje już pewną gwarancję jakości.

Leave a Reply

error: Content is protected !!