//////

GDZIE JEST PROBLEM

Problem polega wtedy na wielkości udziału,maszyn importowanych w wartości całego obiektu. Je­żeli przy ich. zakupie nie uzyskano by odpowiedniej obniżki ceny (z tytułu zakupu większej ich ilości), ograniczyłoby to.również swobodę eksportera przy kalkulacji ceny całego obiektu, jeżeli chodzi o wysokość rabatu.Ze względu na dużą zazwyczaj wartość transakcji przetargo- , wej udział prowizji agenta w cenie towaru jest stosunkowo nie­wielki, z reguły nie przekraczając dwu procent ceny towaru. Kiedy w imieniu pryncypała występuje agent, pobierający nor­malnie wyższą prowizję, konieczne_staje się ustalenie w umowie z nim zawieranej, że w przypadku pośrednictwa w transakcji przetargowej wysokość prowizji będzie odpowiednio mniejsza.

Leave a Reply

error: Content is protected !!