//////

DWA WARIANTY

Jak ustaliliśmy wyżej, eksporter podaje w ofercie dwa wa­rianty ceny w handlu morskim (z reguły .fob i cif), w handlu lądowym umieszcza w ofercie najczęściej jeden tylko wariant. Jest nim formuła franco granica: kraju dostawcy (w obrotach z krajami należącymi, do: RWPG) albo fracht ‚lub przewoźne opłacone do określonego miejsca (według Incoterms 1953). Przy stosowaniu warunków dostawy przewidujących, jej miejsce poza granicami; kraju sprzedawcy,. oprócz kosztów frachtu i związanych z przewozem kosztów załadunku, przeła­dunku, kosztów wystawienia dokumentów przewozowych oraz kosztów sztauerki, konieczne; jest.jeszcze uwzględnienie kosz­tów ubezpieczenia ładunku.

Leave a Reply

error: Content is protected !!