//////

DRUGI PROCES

Drugi proces jest niezależny od eksportera. Składa’się on z dwu elementów/Jeden z nich odnosi się do wpływów wahań koniunkturalnych na poszczególne składniki kosztów-produkcji maszyn i pośrednio na ich cenę; drugi dotyczy wpływu wahań koniunkturalnych na ceny maszyn bezpośrednio. Pośrednie wahania cen maszyn w miarę rozwoju’sytuacji koniunkturalnej polegają ńa tym; że w miarę poprawy lub po­garszania się koniunktury ulegają zmianie ceny surowców sprzedawanych na rynkach-formalnych oraz-ceny surowców „transakcyjnych”; zmieniać się może również koszt robocizny (w zależności od sytuacji ńa rynku pracy wynikającej przeważ­nie również w sytuacji koniunkturalnej) oraz koszty innych materiałów używanych do produkcji maszyn.

Leave a Reply

error: Content is protected !!