//////

CZYNNIK CENOTWÓRCZY

W sumie marża hurtownika i detalisty jest wyższa niż marża przyznawana detalistom kupującym na warunkach półhurtowych. Jednakże sprzedaż za pośrednictwem tego ostatniego ogniwa sprzedaży wymaga od eksportera wy­konania pewnych dodatkowych czynności dotyczących towaru, co nie zawsze jest on w stanie uczynić (zagadnienie to zostanie jeszcze przedstawione w rozdziale następnym). Dosyć istotne znaczenie jako czynnik cenotwórczy może mieć cło importowe. W zależności od oceny sytuacji konkurencyjnej własnego przemysłu w danej dziedzinie wytwarzania w sto­sunku do zagranicy państwo importujące stosuje do importowa­nych towarów konsumpcyjnych cła różnej wysokości. Jeżeli istnieje produkcja własna, cło na towary konsumpcyjne waha się zazwyczaj w granicach od 5 do. 40% ceny towaru’ cif lub franco granica kraju odbiorcy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!