//////

CENA SPRZĘTU

Stąd wniosek, że w miarę wzrostu nasycenia rynku świa­towego’różnego rodzaju sprzętem inwestycyjnym zwiększa się „uczulenie” tego rynku na wahania koniunkturalne. Przy du­żym stopniu nasycenia rynek ten staje się szczególnie czuły na te wahania.Przetargi nazywane są „ułomną” formą rynku formalnego. Cechy rynku formalnego:w transakcjach typu przetargowego polegają na tym, że określa się z góry zasady, na jakich zosta­nie zawarta transakcja. Ponadto do udziału w przetargu zapra­sza się określoną (przetarg ograniczony) lub nieokreśloną (prze­targ nieograniczony) liczbę potencjalnych dostawców. Cechą świadczącą o ułomności tego rodzaju rynku, jako rynku formal­nego, jest występowanie za każdym razem tylko jednego od­biorcy (instytucji lub firmy organizującej przetarg).

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!