//////

CENA KREDYTOWA

Cena kredytowa jest wyższa od ceny gotówkowej. Na wiel­kość tej różnicymają wpływ dwa podstawowe czynniki. Jeden czynnik —to odstęp w czasie między momentem wykonania dostawy a momentem otrzymania całkowitej zapłaty za towar. Drugi — to ryzyko eksportowe wynikające z późniejszego otrzy­mania zapłaty  za towar. Oba czynniki znajdują swój wyraz w cenie towaru. Jednakże, o ile pierwszy z nich jest stosunkowo łatwy do wyliczenia, to drugi jest bardzo trudny. Różnica między ceną gotówkową a  kredytową wynikająca z faktu dokonywania późniejszej zapłaty za towar określa się przede wszystkim wysokością stopy procentowej przyjętej za podstawę spłaty kredytu przez nabywcę towaru.

Leave a Reply

error: Content is protected !!