//////

CENA EKSPORTOWA W HANDLU TOWARAMI KONSUMPCYJNYMI

Jak ustaliliśmy w poprzednim rozdziale, przeciętny nabywca różnego rodzaju produktów służących do celów bieżącej lub- trwałej konsumpcji (użytkowania) jest w stanie jedynie w spo­sób względny, określić jakość nabywanych towarów. Może tego dokonać na zasadzie prób i błędów, decydując się raz na zakup produktu wytwarzanego przez jednego producenta, innym razem kupując produkt jego konkurenta. Ta metoda pozwala na wyrobienie odpowiedniego zdania o nabywanych towarach tylko wtedy, gdy jeden z produktów jest wyraźnie gorszy od dru­giego. Jeżeli różnica jakościowa nie jest wyraźna i w warunkach całkowicie nie sugerowanego wyfcoru nabywcy byłoby obojętne, jaki towar spośród dwu lub więcej podobnych wybrać, podsta­wowym czynnikiem różnicującym stałaby się dlań cena.

Leave a Reply

error: Content is protected !!