//////

CELOWA CHARAKTERYSTYKA

Celowo scharakteryzowaliśmy nieco dokładniej warunki sprzedaży maszyn na kredyt odnoszące się do eksportera z kraju .kapitalistycznego. Jest on bowiem bardzo często konkurentem .naszego eksportera maszyn, a w przyszłości nasz eksporter bę­dzie niewątpliwie jego równorzędnym partnerem na rynku ob­cym. Wiedza o tym, jak zachowa się w określonej sytuacji ku­piec kapitalistyczny, ułatwia eksporterowi z kraju socjalistycz­nego stosowanie odpowiedniej własnej polityki sprzedaży. Sytuacja eksportera z kraju socjalistycznego sprzedającego za granicą na warunkach kredytowych jest podobna do sytuacji eksportera kapitalistycznego, jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne.

Leave a Reply

error: Content is protected !!